Kylmän viileetä faktaa, luettavaksi ja omaksuttavaksi.

Tiina 3

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • suunnitella LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoa asiakaskohteessa
  • ylläpitää LVI-järjestelmän toimintakuntoa asiakaskohteessa
  • tehdä LVI-järjestelmien laitteiden ja koneiden vaihdot
  • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
  • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
  • arvioida omaa toimintaansa

Eperusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221361/reformi/tutkinnonosat/4221739Työtä ja turvallisuutta Pohjolankadulla