Omavaraisuutta luonnosta ja kasvimaalta -koulutus sisältää yhteisten lähijaksojen lisäksi myös ohjattua etäopiskelua sekä henkilö- ja pienryhmäohjausta. Kevään 2020 koulutusillat (4) toteutetaan verkko-opetuksena; myöhemmin koulu-
tuspaikkana on Savon ammattiopiston Toivalan toimipiste Siilinjärvellä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Omavaraisuutta luonnosta ja kasvimaalta -koulutuksen aikana suoritat tutkinnon osia puutarha-alan ja/tai luontoalan perustutkinnosta. Koulutuksen laajuus on 50–65 osaamispistettä henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta riippuen. Koulutukseen voi yhdistää myös muita Savon ammattiopiston opintojaksoja.
Koulutukseen sisältyvät tutkinnon osat:
• Työskentely puutarha-alalla (25 osp)
• Kasviryhmän tuottaminen (10 osp)
• Luonnontuotteiden jatkojalostaminen (15 osp)
• Eläinlajikohtainen tuotanto ja hoitaminen (15 osp), 
valinnainen

Koulutuksen järjestäjä: Savon ammattiopisto, Toivala

Koulutusaika: 19.5.2020–31.8.2021, monimuoto
Yhteiset lähijaksot: tiistai-iltaisin 17:30 - 20:30 ja lauantaisin 9 - 15 (1 krt/kk)
Huom! Kevään 2020 koulutusillat toteutetaan verkko-opetuksena.

Muuruveden Sakky-korttikoulutuspäivien harjoitusympäristö