Lypsykehmän ruokinta ja hoito (4 ov luokkaopetusta tai itsenäistä tehtävien tekoa = 120 h ja 3 ov top) Heljä H
Maidontuotannon suunnittelu ja kirjanpito Teija P