Metsäalan erikoisammattitutkinnon suorittaneen ammattiosaaminen voi olla luonteeltaan esimiestyötä, työnopastusta, tuotteiden ja palvelujen suunnittelua, tuottamista sekä kehittämistä. Ammattiosaamiseen voi liittyä myös työprosessien tai metsäalan hankkeiden suunnittelua, toteuttamista, työn toteutuksen johtamista sekä työjäljen laadun arvioimista.

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto metsänomistajalle. 

Metsänhoidon perusteet