Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto metsänomistajalle. 

Kurssiaineisto toimii 55 osaamispisteen laajuisen tutkinnonosan teoria- ja tukiaineistona.

Leimikon ja puunkorjuun suunnittelun tehtäväkansiot

Talousmatematiikan tehtäviä.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen aineisto (OPH:n rahoittama)