Osa lääkealan tietotekniikan hallinta kokonaisuutta.

Peruskäyttäjän tietotekniikka: Kurssilla suoritetaan tietokoneen käyttäjän A-kortti, 90 tuntia

Kaikille A-kortin suorittajille pakolliset kolme moduulia ovat:

•laitteen ja tiedon hallinta

•internet ja sähköposti

•tekstinkäsittely

Vapaavalintaiset moduulit (vähintään neljä) valitaan seuraavista:

•taulukkolaskenta

•esitysgrafiikka

•tietoaineistot taulukoissa

•kuvankäsittely

(•verkkotyöskentely)