Opiskelija osaa

ideoida toimintaympäristöön soveltuvia tapahtumia
tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja budjetin
verkostoitua ja etsiä sopivia yhteistyökumppaneita
viestiä ja tiedottaa tapahtumasta
toteuttaa tapahtuman tai sen osan oman roolinsa mukaisesti
arvioida tapahtuman onnistumista.
  • Opettaja: Natunen Tuomo