Opiskelija osaa

toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä
toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita
verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa
viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.
  • Opettaja: Natunen Tuomo