Opiskelija osaa

rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista
kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspisteet
analysoida toimintaa valituissa kosketuspisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa
yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.