Opiskelija osaa

suunnitella markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
toteuttaa tavoitteellisia markkinointiviestinnän ratkaisuja
tuottaa sisältöä ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti
seurata viestinnän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.