Opiskelija osaa:

valmistautua myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti
kontaktoida asiakkaita ja kartoittaa asiakkaan tarpeet
tarjota ja myydä asiakkaalle sopivia tuote- tai palveluratkaisuja
hoitaa jälkitoimet.