Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta
palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.