Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta
  • palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
  • edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.