Ni är alla välkomna till att studera svenska för sekreterarna.smile Målsättningen för utbildningen är att Ni efter den här kursen ännu bättre kan kommunicera på svenska - mest muntligt men också lite skriftligt i rutinmässiga sekreterarsituationer såväl i yrkeslivet och i vardagen.