Finnforel kasvattamon Rekry ja Täsmä koulutukset

Kurssilla käsitellään ympäristön saasteita sekä niiden vähentämiseen tähtääviä tekniikoita. Myös saastuneen ympäristön puhdistamista ja kunnostustoimia käydään läpi. Kurssilla paneudutaan syvällisemmin juuri teollisuuden aiheuttamaan ympäristön kuormitukseen.

 

                     Sisältö:

 

                     Ilman saasteet sekä saastelähteet

 

                     Ilmansaasteiden torjuntamenetelmät teollisuudessa

 

                     Maaperän saasteet sekä saastelähteet

 

                     Maaperän puhdistus- ja kunnostusmenetelmät

Lumi Dental rekry-koulutus