Tämä kurssi käsittelee CNC-jyrsinnän perusteita ja sisältää harjoituksia

Teknisen dokumentoinnin ja konepiirustuksen perusteet