XXXXX 1 osp teema/osatutkinto/opintojakso on osa Sakkyn ammatillisen koulutuksen XXXXalan opintoja ja kuuluu XXXXX tutkinnon osaan (xx osp.)
XXXXtutkinnonosa sisältyy pakollisiin/ valinnaisiin XXXXalan perustutkintojen opintoihin.

Tämä on perehtymiseen tarkoitettu kurssi Moodlessa.

Tervetuloa opiskelemaan työpaikkaohjaajaksi!