Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon ohjausympäristö!

- DATANOMIOPINTOJEN ETUSIVU -

Savon ammatti- ja aikuisopiston sähköinen oppimisympäristö!
Lähiverkko, Moodle, MS Office 365 ja sähköposti, Wilma !