Opiskelijaliikkuvuushanke

Coaching Professional for the Future (PROFF) 

Toiminta-aika: 1.6.2016–31.5.2018

Rahoittaja: Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Tuki:  187.754 e

Tavoite: Lisäämme opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksien määrää ja parannamme liikkuvuuksien laatua kehittämällä lähtövalmennusta. Lisäksi paneudumme ulkomaanjaksolla hankitun osaamisen monipuoliseen tunnistamiseen.

Edistämme opiskelijoidemme työllistymistä tarjoamalla mahdollisuuden hankkia työelämän edellyttämiä kansainvälisyystaitoja ulkomailla opiskellen tai työssäoppien. 

Mahdollistamme henkilöstön kansainvälisyysosaamisen ja kansainvälisen työelämän tuntemuksen kehittymisen. 

Tiivistelmä: Toteutamme hankkeessa 98 ulkomaan opiskelu- tai työssäoppimisjaksoa sekä 45 opettajien ja kouluttajien työelämä- tai job shadowing -jaksoa. 

Yhteistyömaita ovat Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Liettua, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Tanska, Viro ja Unkari. 

Opiskelijoiden ulkomaanjaksot kestävät 2–8 viikkoa. Lyhimmät jaksot on tarkoitettu TELMAn ja VALMAn opiskelijoille. Opettajien ja kouluttajien työelämäjaksot kestävät 1–2 viikkoa. 

Kohderyhmä: Kaikkien alojen perustutkintoa suorittavat nuoret ja aikuiset sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavat aikuiset; kaikkien alojen opettajat ja kouluttajat