Aiheen kuvaus

 • Työuralla voi tulla eteen tilanteita, joissa alan vaihtaminen tai työtehtävistä toiseen siirtyminen on tarpeen, esimerkiksi työtilanteen muutokset, terveydentila tai halu edetä haastavampiin tehtäviin omalla alalla. Ammatillisen perustutkinnon jälkeen on monia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista ja kouluttautua lisää. 

  Ammatillisen perustutkinnon suorittanut on hakukelpoinen korkeakouluopintoihin, eli ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Korkeakouluopintoja voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston kautta ilman että tarvitsee opiskelupaikkaa korkeakoulusta. 

  Korkeakoulutuksen lisäksi tärkeitä jatko-opintomahdollisuuksia ovat alakohtaiset ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joita voi suorittaa työn ohessa. Niitä suorittamalla syvennetään oman alan ammattiosaamista. 

  Jos kokonaan uudelle alalle kouluttautuminen on tarpeen, voi perustutkinnon jälkeen hakea jatkuvan haun kautta suorittamaan toista ammatillista perustutkintoa

  Tämän sivun alaosassa on listattu hyviä sivustoja, joilta löytyy runsaasti tietoa koulutusmahdollisuuksista.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TEHTÄVÄ 6: Jatko-opintomahdollisuudet

  Pohdi alla olevia kysymyksiä ja kirjoita vastaus Word-dokumentille, jonka nimeät muotoon: Etunimi_Sukunimi_Luokkatunnus_tehtävät. 

  • Mitkä ovat tyypillisiä oman alasi jatkokoulutusvaihtoehtoja korkeakouluissa? Mikä on lähin oppilaitos? Milloin ja miten sinne haetaan?
  • Onko alallasi ammatti- ja erikoisammattitutkintoja? Miten ja milloin niitä voi suorittaa? 
  • Onko sinulla suunnitelmissa jatkaa opiskelua jossain vaiheessa tulevaisuudessa? Minkälaisia? 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Linkkivinkkejä, joista löydät lisätietoa: