•  

  • Tervetuloa oman ammatillisen osaamisen osioon!

   Oman osaamisen pohtiminen ja tunnistaminen on tärkeää ammattilaiseksi oppimisen, kehittymisen ja työllistymisen kannalta.

   • Osaat suunnistaa opiskelu- ja urapolullasi omannäköisiä valintojasi kohti. 
   • Tunnistat kehittämistarpeita omassa osaamisessasi ja pystyt sen myötä etsimään keinoja kartuttaa osaamistasi.
   • Osaat kuvata itseäsi ja osaamistasi työnhaussa.

   Tärkeitä osaamisalueita ovat myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja muut yleiset työelämätaidot. Sinulla voi lisäksi olla paljon vapaa-ajalla kertynyttä osaamista, jonka esiin nostaminen on tärkeää. 

   Tässä osiossa aloitamme Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien työstämisen pohtimalla osaamista ja vahvuuksiasi tehtävien 1-4 avulla. Kirjoita tehtävien 1-4 vastaukset Word-dokumentille. Nimeä tiedosto muotoon: Etunimi_Sukunimi_Luokkatunnus_tehtävät. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   TEHTÄVÄ 1: Oma polku 

   Opiskelu- ja urapolku muodostuu useista eri vaiheista, ja oman polkusi hahmottamiseksi on tärkeää pysähtyä pohtimaan mistä tulit, missä olet nyt ja mihin olet matkalla. 

   Kirjoita Word-dokumentille vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 

   • Minkälaiset asiat vaikuttivat siihen, että tulit opiskelemaan omaa alaasi Savon ammattiopistoon? 
   • Miltä opiskelu on tuntunut? Oletko tyytyväinen alavalintaasi? 
   • Mikä on jäänyt mieleesi hyvänä oppimiskokemuksena? 
   • Missä näet itsesi 5 vuoden päästä: Minkälaista työtä haluat tehdä? Missä?

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   TEHTÄVÄ 2: Opinto- ja urasuunnittelutaitoni 

   Retumittarin avulla voit arvioida omia kykyjäsi alla olevien elämän osa-alueiden osalta. Mittarin avulla voit tunnistaa asioita, jotka vaativat vielä kehittämistä. 

   • Opiskelukyky ja -taidot
   • Urasuunnittelutaidot
   • Työllistymistaidot
   • Hyvinvointi ja toimintakyky
   • Toimijuus

   Tee Retumittarin kysely osoitteessa CREAR - digitaalinen palvelutarpeenarviointi (retumittari.fi)

   Huom! Saat itsellesi mittarin tulokset omaan sähköpostiisi. Sivusto ei kerää vastauksia mihinkään, joten voit vastata luottamuksella. 

   Kirjoita tulosten pohjalta Word-dokumentille vastaus seuraaviin kysymyksiin: 

   • Missä osa-alueissa sinulla on vielä kehitettävää?
   • Oliko osa-alueita, jotka hallitset jo hyvin? 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   TEHTÄVÄ 3: Tärkeitä taitoja omalla alallani

   Työnhaussa ja työhaastatteluissa tarvitset taitoa kuvailla omaa alakohtaista osaamistasi. Mieti 5 taitoa, jotka ovat omalla alallasi tärkeitä työelämätaitoja ja kirjaa ne Word-dokumenttiin. 

   Voit käyttää apunasi Työmarkkinatorin Ammattitieto -sivustoa, josta löytyy ammatti- ja alakohtaista tietoa: Ammattitieto - Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fija Ammattiosaaja.fi, sivustoa, jonka hakusivustolta löytyy tietoa eri ammateista: Ammatit - Ammattiosaaja

   Lisäksi, arvioi asteikolla 1-10 (1 = erittäin heikko taito, 10 = erittäin vahva taito) kuinka hyvät taidot sinulla on kunkin kirjaamasi taidon osalta.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   TEHTÄVÄ 4: Työelämätaidot

   Alla on lista, jossa on esimerkkejä yleisistä työelämätaidoista. Valitse listalta 3 taitoa, jotka hallitset hyvin. Listaa valitsemasi taidot Word-dokumentille ja vastaa kunkin osalta seuraaviin kysymyksiin: 

   • Miten taito näkyy työskentelyssäsi?
   • Missä olet kehittänyt tätä taitoa elämäsi varrella (työelämässä, vapaa-ajalla, harrastuksissa, kotona)? 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Yleisiä työelämätaitoja

   Aloita tästä2. Kansainvälisyys