Aiheen kuvaus

 • Tervetuloa oman ammatillisen osaamisen osioon!

  Oman osaamisen pohtiminen ja tunnistaminen on tärkeää ammattilaiseksi oppimisen, kehittymisen ja työllistymisen kannalta.

  • Osaat suunnistaa opiskelu- ja urapolullasi omannäköisiä valintojasi kohti. 
  • Tunnistat kehittämistarpeita omassa osaamisessasi ja pystyt sen myötä etsimään keinoja kartuttaa osaamistasi.
  • Osaat kuvata itseäsi ja osaamistasi työnhaussa.

  Tärkeitä osaamisalueita ovat myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja muut yleiset työelämätaidot. Sinulla voi lisäksi olla paljon vapaa-ajalla kertynyttä osaamista, jonka esiin nostaminen on tärkeää. 

  Tässä osiossa aloitamme Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien työstämisen pohtimalla osaamista ja vahvuuksiasi tehtävien 1-4 avulla. Kirjoita tehtävien 1-4 vastaukset Word-dokumentille. Nimeä tiedosto muotoon: Etunimi_Sukunimi_Luokkatunnus_tehtävät. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TEHTÄVÄ 1: Oma polku 

  Opiskelu- ja urapolku muodostuu useista eri vaiheista, ja oman polkusi hahmottamiseksi on tärkeää pysähtyä pohtimaan mistä tulit, missä olet nyt ja mihin olet matkalla. 

  Kirjoita Word-dokumentille vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 

  • Minkälaiset asiat vaikuttivat siihen, että tulit opiskelemaan omaa alaasi Savon ammattiopistoon? 
  • Miltä opiskelu on tuntunut? Oletko tyytyväinen alavalintaasi? 
  • Mikä on jäänyt mieleesi hyvänä oppimiskokemuksena? 
  • Missä näet itsesi 5 vuoden päästä: Minkälaista työtä haluat tehdä? Missä?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TEHTÄVÄ 2: Opinto- ja urasuunnittelutaitoni 

  Retumittarin avulla voit arvioida omia kykyjäsi alla olevien elämän osa-alueiden osalta. Mittarin avulla voit tunnistaa asioita, jotka vaativat vielä kehittämistä. 

  • Opiskelukyky ja -taidot
  • Urasuunnittelutaidot
  • Työllistymistaidot
  • Hyvinvointi ja toimintakyky
  • Toimijuus

  Tee Retumittarin kysely osoitteessa CREAR - digitaalinen palvelutarpeenarviointi (retumittari.fi)

  Huom! Saat itsellesi mittarin tulokset omaan sähköpostiisi. Sivusto ei kerää vastauksia mihinkään, joten voit vastata luottamuksella. 

  Kirjoita tulosten pohjalta Word-dokumentille vastaus seuraaviin kysymyksiin: 

  • Missä osa-alueissa sinulla on vielä kehitettävää?
  • Oliko osa-alueita, jotka hallitset jo hyvin? 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TEHTÄVÄ 3: Tärkeitä taitoja omalla alallani

  Työnhaussa ja työhaastatteluissa tarvitset taitoa kuvailla omaa alakohtaista osaamistasi. Mieti 5 taitoa, jotka ovat omalla alallasi tärkeitä työelämätaitoja ja kirjaa ne Word-dokumenttiin. 

  Voit käyttää apunasi Työmarkkinatorin Ammattitieto -sivustoa, josta löytyy ammatti- ja alakohtaista tietoa: Ammattitieto - Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fija Ammattiosaaja.fi, sivustoa, jonka hakusivustolta löytyy tietoa eri ammateista: Ammatit - Ammattiosaaja

  Lisäksi, arvioi asteikolla 1-10 (1 = erittäin heikko taito, 10 = erittäin vahva taito) kuinka hyvät taidot sinulla on kunkin kirjaamasi taidon osalta.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TEHTÄVÄ 4: Työelämätaidot

  Alla on lista, jossa on esimerkkejä yleisistä työelämätaidoista. Valitse listalta 3 taitoa, jotka hallitset hyvin. Listaa valitsemasi taidot Word-dokumentille ja vastaa kunkin osalta seuraaviin kysymyksiin: 

  • Miten taito näkyy työskentelyssäsi?
  • Missä olet kehittänyt tätä taitoa elämäsi varrella (työelämässä, vapaa-ajalla, harrastuksissa, kotona)? 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Yleisiä työelämätaitoja