Saattohoidossa toiminen, 15 osp -valinnaisen tutkinnonosan verkkokurssi