XXXXX 1 osp opintojakso on osa Sakkyn ammatillisen koulutuksen Yhteiset tutkinnon osat -opintoja ja kuuluu tutkinnon osaan XXXXXX osaaminen (xx osp.) Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.

  • Opettaja: Partanen Veera