YTO_Ruotsi_Uppdatera din svenska 1 osp opintojakso on osa Sakkyn ammatillisen koulutuksen Yhteiset tutkinnon osat -opintoja ja kuuluu tutkinnon osaan  Vistintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kieliellä  osaaminen (5 osp.) Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.