Opiskelija osaa

-       suunnitella organisaation tietoturvatoiminta

-       valvoa verkkoliikenteen turvallisuutta

-       dokumentoida havaitut häiriöt

-       ohjata ja tukea työasemien turvallisessa käytössä.