Attendo läesimiestyön ammattitutkinto, 2.11.2021 - 5.9.2023