Opiskelija osaa

  • suunnitella sähköistä liiketoimintaa
  • toteuttaa sähköistä liiketoimintaa
  • arvioida sähköistä liiketoimintaa.