Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

    • suunnitella liiketoimintalähtöistä digitaalista markkinointiviestintää
    • laatia suunnitelman digitaalisen markkinointiviestinnän toteuttamiseksi
    • toteuttaa digitaalista markkinointiviestintää
    • seurata ja kehittää digitaalisen markkinointiviestinnän vaikuttavuutta.