Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

    • määritellä brändiin ja sen arvoon liittyviä tekijöitä
    • suunnitella brändin mukaista markkinointiviestintää
    • kehittää brändiä liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti
    • edistää brändin näkyvyyttä osana liiketoimintaa.