Kompetenssi-hanke: Projektin tavoitteena on synnyttää aktiivinen alueellinen aikuiskoulutusverkosto, vahvistaa aikuiskoulutusosaamista ja toimivia käytäntöjä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä liittää työelämän tarpeet ja resurssit olennaiseksi osaksi aikuiskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta.