Tietotekniikan perusteet A

Opiskelija käyttää tarvittavia tietoteknisiä välineitä ja järjestelmiä tiedon hankintaan, käsittelyyn, muokkaukseen, tallentamiseen ja esittämiseen. Opiskelija käyttää tekstinkäsittely,
taulukkolaskenta, ja sähköposti ohjelmia. Opiskelija toimii tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 

Tieto- ja viestintätekniikka

Opiskelua perehtyy tiedon hankintaan, käsittelyyn, muokkaukseen, tallentamiseen ja esittämiseen. Sekä osaa hyödyntää ammattitehtävissä tarvittavia verkkoviestintämenetelmiä, sovelluksia tiedon lähettämiseen ja jakamiseen. Opiskelija osaa toimia
tekijänoikeus-, tietoturva-ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti. Opiskelija osaa myös käyttää ergonomisesti oikeita työasentoja.