Tutkinnonosa: 2.3.3 Toimistopalvelut 30 osp

Ammattitativaatimukset:

Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän

• tekee toimiston töitä:
• hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää)
• viestii sähköisesti ja kirjallisesti
• hoitaa puhelinpalvelua
• järjestää kokous- ja asiakastilaisuuksia
• tekee matkajärjestelyjä
• laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja
• opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä
• vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta.